Termeni si conditii

Prezentul document contine Acordul de utilizare a site-ului www.yamatex.ro  si reglementeaza relatia contractuala dintre utilizatorii Site-ului si administratorul acestuia, cu privire la furnizarea Serviciului.

Administratorul Site-ului este societatea YAMATEX SRL, avand sediul social in localitatea Paulesti, sat Cocosesti, nr 262, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J29/1111/2002, avand cod unic de inregistrare 14927083.

Utilizator este considerata orice persoana, inclusiv dvs., care utilizeaza serviciile / acceseaza site-ul.

Orice utilizare de catre dvs. a serviciilor oferite de furnizor prin intermediul site-ului semnifica acceptarea dvs., in intregime, a tuturor prevederilor acordului de utilizare si incheierea unui contract in acest sens intre dvs. si furnizor.

IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE PREVAZUTE IN ACEAST ACORD DE UTILIZARE, AVETI OBLIGATIA DE A INCETA DE INDATA ORICE UTILIZARE A SERVICIILOR OFERITE DE FURNIZOR.

Prin intermediul site-ului, furnizorul pune la dispozitia utilizatorilor de internet un serviciu prin care acestia pot comanda online produse din oferta zilnica, asa cum este publicata pe site („Serviciul”).

Inregistrarea in baza de date a Furnizorului

Pentru utilizarea serviciului, utilizatorului i se solicita inregistrarea in baza de date a furnizorului si autentificarea in site de fiecare data cand doreste sa faca o comanda. Inregistrarea se face prin alegerea unei parole si a datelor de contact (nume, prenume, mail si telefon) sau prin conectare cu un cont Facebook sau Google. Utilizatorul va furniza companiei date corecte, complete, actuale si valabile, utilizatorul fiind singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si de mentinerea securitatii contului propriu.

Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca numele unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia si/sau sa foloseasca datele de contact sau adresa de livrare ale unei alte persoane, fara autorizarea explicita a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie, furnizorul va avea dreptul de a refuza/anula inregistrarea si/sau de a anula toate si orice comenzi efectuate pe site din respectivul cont, potrivit propriei sale optiuni.

Furnizorul este indreptatit sa considere ca orice persoana care furnizeaza parola si adresa de e-mail corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de utilizatorul respectiv.

 

LIMITARI SI OBLIGATII PRIVIND SERVICIILE.

Formularea si acceptarea comenzii. Furnizorul va livra produsele solicitate catre utilizatori in urma receptionarii comenzilor efectuate de acestia, online sau telefonic. Toate comenzile efectuate online vor fi acceptate de furnizor in limita stocului disponibil, acesta rezervandu-si dreptul de a limita cantitatile comandate de client sau de a refuza livrarea unei comenzi fara explicatii suplimentare. Verificarea si acceptarea comenzii de catre furnizor este efectuata dupa primirea e-mailului/ telefonului de către un operator al furnizorului, astfel furnizorul nu-și creeaza obligatii cu privire la comanda respectiva.

Confirmarea comenzii se face prin e-mail trimis la adresa inregistrata de utilizator pe site sau printr-un apel telefonic.

Refuzul furnizorului de a onora o comanda poate fi notificat utilizatorului inclusiv prin facilitatile puse la dispozitia acestuia in interfata site-ului (de exemplu imposibilitatea de suplimentare a numarului de bucati din interfata de utilizare).

 

LIVRAREA

Utilizatorul se obliga sa fie prezent (sau sa asigure prezenta unei persoane informate) pentru receptionarea comenzii la adresa indicata. Verificarea produselor livrate va fi efectuata in mod succint inainte de plecarea persoanei insarcinate cu livrarea comenzii. In cazul unui incident survenit in urma livrarii comenzii (comanda incompleta sau incorecta), utilizatorul se obliga sa contacteze furnizorul in aceeasi zi si sa semnaleze problemele aparute. Orice reclamatie cu privire la comanda livrata nu va mai fi luata in considerare daca nu va fi formulata in ziua receptionarii comenzii, in timpul programului de lucru al furnizorului.

Furnizorul poate solicita informatii suplimentare despre adresa la care sa fie livrata comanda (ex.: punctele de reper) in cazul in care informatiile  furnizate initial de utilizator nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. In acest caz, comanda se considera acceptata de furnizor doar la primirea noilor informatii solicitate. In cazul nefurnizarii de catre utilizator a informatiilor suplimentare solicitate, furnizorul isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva.

Avand in vedere ca utilizatorul are obligatia de a furniza date corecte si complete de contact (nume, telefon, adresa de livrare), furnizorul nu isi asuma nicio raspundere pentru eventuale intarzieri, anulari sau alte probleme cu privire la comanda efectuata, care deriva din incalcarea de catre utilizator a obligatiei de mai sus, acesta fiind singurul raspunzator pentru eventualele prejudicii suferite.

 

PLATA

Plata se face exclusiv in numerar, la livrarea produselor sau integral direct in contul firmei. Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA. In cazul in care pretul produsului a fost gresit introdus in baza de date a site-ului (sau a fost afisat gresit din orice motiv), furnizorul isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs, urmand sa anunte utilizatorul de indata cu privire la eroarea aparuta.

 

CONTINUTUL SITE-ULUI

Site-ul si intreg continutul sau sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si sunt create special pentru folosirea lor de catre utilizatori cu prilejul utilizarii Serviciului, doar in scop personal si necomercial. Site-ul in intregime este proprietatea Furnizorului si nu poate fi accesat si folosit de utilizatori decat cu respectarea prezentului acord de utilizare. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele prevazute mai sus. Furnizorul isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana care incalca prevederile de mai sus.

 

LITIGII

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Furnizorului, prevazute de Acordul de utilizare, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce, vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Acordul de utilizare va fi solu?ionat pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord, litigiul va fi solutionat de instanta judecatoreasca competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

 

MODIFICAREA ACORDULUI DE UTILIZARE

Furnizorul are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Acordul de utilizare sau acordul in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori, in afara de afisarea noului acord de utilizare in site.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare in continuare a serviciului ori prin accesarea site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

 

INCETAREA ACORDULUI DE UTILIZARE

Oricare parte poate denunta unilateral acordul de utilizare privitor la servicii in orice moment, prin notificare scrisa transmisa celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea isi produce efectele. Denuntarea unilaterala a acordului de catre oricare dintre parti va avea ca efect stergerea contului din site al utilizatorului respectiv (care a notificat denuntarea / caruia i-a fost notificata denuntarea). Utilizatorul poate denunta prezentul acord doar prin notificare scrisa transmisa catre sediul social al furnizorului. Furnizorul poate denunta prezentul acord prin intermediul postei electronice, pe adresa de e-mail folosita de utilizator la crearea contului.

Furnizorul poate inceta sau suspenda serviciul sau poate interzice accesul la site, fara notificare prealabila, oricarui utilizator, in cazul in care ffurnizorul considera ca utilizatorul incalca in orice mod sau in orice masura oricare din prevederile prezentului acord de utilizare.

Fara a aduce atingere prevederilor de mai sus, furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile furnizate prin intermediul acestui site, fara o notificare prealabila, iar acordul de utilizare se suspenda sau inceteaza in consecinta, fara ca furnizorul sa poate fi obligat la plata de despagubiri catre utilizatori.